Bericht van het kernteam: ‘We plukken nu de vruchten van een roerige eerste fase 

Een consortium van dertien partners die samen voor een prachtige maar uitdagende opgave staan. Dat is soms best een bumpy road voor ons allemaal. Er zijn de afgelopen periode grote stappen gezet door alle partners. Zo ook door het kernteam, dat niet alleen de onderlinge samenhang bewaakt maar tevens toewerkt naar een eindbeeld dat de markt op kan.  Frits Wattjes werpt zijn blik op de stand van zaken namens het kernteam, waarbij hij van wal steekt over het feit dat de start niet heel soepel verliep en er na verloop van tijd een nieuw plan van aanpak is opgesteld.  

“Het projectplan waar we mee van start gingen en dat we destijds hebben opgesteld richting de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bevatte een sterke focus op resultaatgebieden en onduidelijke deliverables,” legt Frits uit. “Maar dat voelde niet goed. Ons consortium is geen ‘rapporten machine’, dat past helemaal niet bij een project als dit. Het gaat ons er juist om dat we een blauwdruk neerzetten waar íedereen mee kan werken, heel concreet. Dus besloten we de boel om te gooien naar een aanpak die beter werkt.” 

Overzicht en een productcatalogus
Om te komen tot een manier die werkt en een overzicht van de uiteindelijke productcatalogus heeft iedereen enorm hard gewerkt. “Er is veel gebrainstormd, er zijn gesprekken gevoerd en zaken onderzocht en uitgewerkt. Daaruit werd duidelijk welke producten we met z’n allen gaan maken, wat de bijdrage van eenieder uit het consortium kan zijn en op welk moment die bijdrage van belang is. Dit is vervolgens ook gecommuniceerd met de RVO” vervolgt Frits.  

Terwijl dit werd doorlopen en verschillende partijen aan het bouwen zijn aan de producten speelde er binnen het kernteam al meer. “Nu het bouwen van de producten zo goed als van start is moeten we nadenken over de validatie van de producten. Haike van de Vegte (partner vanuit Firan) is aangewezen als pilot coördinator. Hij onderzoekt welke producten straks klaar of dusdanig klaar zijn om gevalideerd te worden, en hoe/ in welke omgeving zo’n validatie het beste kan plaatsvinden. De benoeming van Haike in deze rol geeft aan dat we dus al best ver zijn en dat vind ik heel fijn.” 

Het eindbeeld vermarkten
Een ander – nogal relevant- onderwerp op de agenda van het kernteam is het eindbeeld en de vermarkting daarvan. “Binnen dit project hebben we een scope tot prototyping,” zegt Frits. “De grote vraag voor ons is natuurlijk: wat geven we straks na prototyping door en aan wie?” Daar blijkt inmiddels een idee over te ontstaan. Frits: “Ik denk dat het nieuwe ecosysteem voor energie o.a. bestaat uit onderling gekoppelde decentrale systemen. Energy hubs dus. Wij willen dat met EIGEN aanjagen, faciliteren en versnellen. Daar maken we het gereedschap voor, de interface naar allerlei energyhub initiatieven.” 

Van beleid naar actie
Zo houdt het kernteam scherp in de gaten wat er rondom energy hubs speelt, welke behoefte er is en vertaalt ze dat uiteindelijk naar praktische handvaten en producten om te voorzien in deze behoeften. “Dat is een stap die we de afgelopen tijd hebben gemaakt en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Er zijn heel wat initiatieven rondom energy hubs, vooral m.b.t. bedrijventerreinen, die allen kunnen worden ontwikkeld met behulp van de binnen EIGEN ontwikkelde producten om hier praktisch mee aan de slag kunnen gaan. In een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opperden we dat het wellicht mooi is als er een landelijk platform komt voor energy hubs waarop al die initiatieven kunnen landen. Een platform waar niet alleen EIGEN in zit, maar veel meer partijen. Zo’n platform kan de interface zijn tussen de sector, bedrijven, energy hubs en weer terug. Dat initiatief gaan we nu verkennen, een prachtige grote stap.” 

Momentum
Energy hubs staan op dit moment behoorlijk in de belangstelling in de hele sector. Bijna alle partijen zijn ermee bezig, vinden er wat van of willen er wat mee. “Maar je ziet dat dit nog lastig is,” besluit Frits. “Een netbeheerder kan bijvoorbeeld niet doorpakken omdat er nog geen groepscontracten zijn, dat begint net een beetje te lopen. Vanuit EIGEN volgen we die ontwikkeling al en als daar een product uitkomt nemen we dat op in de EIGEN productcatalogus. Het is een voorbeeld van hoe we via dit project veel ontwikkelingen uit de sector kunnen integreren. Niet iedereen hoeft het wiel zelf uit te vinden. We zien dat het momentum goed is om het te laten landen en doen er met z’n allen alles aan om dat goed te laten gebeuren.”