Terug naar overzicht

Inspiratiemiddag met consortiumpartners: wederom een succes

Eind mei hebben we een inspirerende en informatieve middag gehad met veel betrokkenen vanuit onze consortiumpartners.
Het doel van de middag was elkaar informeren, inspireren en op ideeën brengen. Per fase van de blauwdruk werd een presentatie gegeven van -onder andere- de tools die we ontwikkelen en de uitgangspunten in de ontwikkeling. Elke presentatie werd gevolgd door een netwerkpauze waarin ruimte was elkaar te bevragen en inspireren.

Zo’n inspirerende middag brengt ons een stapje dichterbij ons uiteindelijke doel, namelijk het opleveren van een gevalideerde blauwdruk (stappenplan, toolsuite en prototype energyhub platform) voor het realiseren van 𝗘nergyhubs voor 𝗜npassing van 𝗚rootschalige hernieuwbare 𝗘𝗡ergie op bedrijventerreinen.

We kijken uit naar de volgende stappen!