Terug naar overzicht
Westhaven energy hub ECAH

In de huidige vraag naar lokale en duurzame energie, staan we vaak voor complexe uitdagingen. En dat vereist innovatieve oplossingen. Een sprekend voorbeeld van zo’n oplossing is het slimme, collectieve energiesysteem dat wordt ontwikkeld voor het Westelijk havengebied in Amsterdam. Dit initiatief illustreert perfect hoe technologische ontwikkelingen en krachtige samenwerkingen de sleutel vormen tot een duurzamere toekomst. MOOI EIGEN is onderdeel van dit initiatief, de Smart Energy Hub van Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH).

“Op steeds meer locaties, zoals bedrijventerreinen en industriegebieden, groeit de vraag naar lokale duurzame energie en wordt er ook steeds meer decentraal opgewekt. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Er is dan te weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen van elektriciteit van en het terug leveren van elektriciteit aan het net. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren om te verduurzamen of de bedrijfsvoering uit te breiden. In het Amsterdamse Westelijk havengebied zet de netcongestie de economische ontwikkeling van het gebied en de lokale energietransitie onder druk.” – Firan

ECAH: pionier in de energietransitie

De Westhaven in Amsterdam ondergaat op dit moment een transformatie met de implementatie van een geavanceerd collectief energiesysteem. ECAH (Energie Coöperatie Amsterdamse Haven) is een coöperatie van en voor bedrijven in de haven van Amsterdam. ECAH is opgericht in 2023 en heeft inmiddels ruim 20 leden. Bedrijven vormen het bestuur, terwijl de financiële en organisatorische ondersteuning gebeurt vanuit Port of Amsterdam.

Het collectieve energiesysteem – wat wordt ontwikkeld in opdracht van ECAH – gaat gebruik maken van de nieuwste technologieën. Het bevordert een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur en maakt daarmee de weg vrij voor verduurzaming, die anders niet had kunnen plaatsvinden. Door het delen van transportcapaciteit binnen de zogeheten Smart Energy Hub, ontstaat er contractuele ruimte voor nieuwe initiatieven, waarmee bijvoorbeeld de CO2-uitstoot kan worden verminderd en energiekosten niet onnodig stijgen. Een echte win-win situatie dus!

dashboard smart energy hub ecah

Reproduceerbaar dashboard voor ECAH

EIGEN speelt een cruciale rol in dit project, met de levering van een geavanceerd dashboard en met de ontwikkeling van het zogeheten Energy Hub Platform. Met behulp van het dashboard kunnen de ondernemers real-time hun elektriciteitsverbruik en -opwekking monitoren, waarmee ze beter in staat worden gesteld keuzes te maken in hun actuele bedrijfsvoering. Dat draagt niet alleen bij aan het succes van de Amsterdamse Westhaven, maar is ook ontworpen om op andere locaties toe te passen. De ontwikkelde software en lessen die worden geleerd, worden opgenomen in onze ‘MOOI EIGEN bibliotheek’. Daardoor worden deze innovaties direct ook toegankelijk voor een breder publiek.

“Het Collectieve Capaciteitsbeperkende Contract (“C-CBC”) is een nieuw product van de netbeheerders, om via groepsafspraken de individuele verbruikspieken beter op elkaar af te stemmen en zo ruimte op het net te creëren voor uitbreidingen, nieuwe aansluitingen en nieuwe initiatieven. Voor de netbeheerder is dit project leerzaam om ervaring op te doen met dit soort contracten, voor ons is dit project leerzaam om onze producten en ideeën te toetsen en te valideren.” – EIGEN adviseur Miloš Bunda.

Vervolgstappen voor MOOI EIGEN

Na de lancering van het dashboard, neemt MOOI EIGEN de volgende stap door een eerste groep bedrijven te integreren in het C-CBC (Collectieve Capaciteitsbeperkende Contract) groepscontract. Hiervoor ontwikkelen we in het consortium een pilotplan. Dat is onderdeel van Fase 4 uit onze blauwdruk. Samen met ENTRNCE, SEP en Firan zijn we zo in staat om de Smart Energy Hub door te ontwikkelen en te verfijnen. Het doel van al deze innovaties? De energietransitie versnellen door onze kennis landelijk toe te passen.