Terug naar overzicht

De Plan & Design Toolsuite is een van de producten uit de productencatalogus van de EIGEN blauwdruk en is daarmee ondersteunend aan het proces van verkennen van de mogelijkheden voor een energy hub (fase 1) en het ontwerpen daarvan (fase 2). Vincent Kamphuis (TNO) is coördinator van de ontwikkeling van de toolsuite en schijnt zijn licht op wat er zoal bereikt is sinds de start van EIGEN.  

De P&D Toolsuite helpt energie-experts om bedrijventerreinen en ondernemers in de eerste fase van de blauwdruk inzicht te geven in het huidige energiesysteem en de potentie voor een energy hub. Dat gebeurt middels een zogenaamde quickscan, die ook inzicht geeft in wat nou eigenlijk de potentie is om flexibiliteit te ontsluiten binnen dat energiesysteem. In de tweede fase van de blauwdruk gebruikt men dezelfde toolsuite, maar dan met nét wat andere onderdelen en functionaliteiten, en met meer verdieping. Dit maakt het mogelijk om concepten voor energy hubs door te rekenen en een conceptontwerp voor een bedrijventerrein op te stellen. Met de toolsuite kan worden berekend wat de businesscase en de energiebalans voor een energy hub zijn met bijvoorbeeld grote of kleine batterijen en inzet van bepaalde flexbronnen, inclusief de resulterende vermogensstromen in het net. 

Bouwblokken combineren 

De Plan & Design Toolsuite is grotendeels opgebouwd uit bestaande tools. “Daar zit ook de kracht in,” denkt Vincent. “We combineren tools die wat zeggen over energieverbruik met een tool die wat zegt over flexpotentie en een andere tool die wat zegt over de businesscase. We hebben in eerste instantie dan ook gekeken welke bouwblokken er eigenlijk al bestaan, hoe die op elkaar passen en welke ontwikkelingen er nog nodig zijn.”  

Pilot 

Vanwege de ietwat trage start van EIGEN is hier best wat tijd in gaan zitten. “Voor de zomer was voor ons duidelijk wie wat gaat doen voor de toolsuite. Inmiddels zijn we begonnen met de daadwerkelijke softwareontwikkeling. Het eerste proof of concept hebben we gepresenteerd op de democarrousel op 9 november. Daarin hebben we de toolsuite door de hele keten doorlopen.” 

Het werk van Vincent en de rest van het ‘P&D Toolsuite team’ zit voornamelijk in de koppeling van de bestaande tools en het door ontwikkelen daarvan. “Leuk om te noemen is dat we volgend jaar met een pilot starten. Vanaf januari willen we een groep bedrijven ondersteunen in het berekenen van de potentie van een energy hub en een aantal ontwerpen voor ze doorrekenen. Onze ambitie is dat de toolsuite uiteindelijk breed wordt ingezet in de markt. Daartoe zullen we de komende tijd ook met energie-experts buiten het project in gesprek gaan.”