Terug naar overzicht

Op 9 november j.l. vond de tweede EIGEN democarrousel plaats. In het Green Meeting Centre in Arnhem kwamen vertegenwoordigers van alle consortiumpartners, RVO en de stuurgroep bij elkaar om te laten zien waar de verschillende partijen staan qua productontwikkeling, gekoppeld aan de verschillende fases van de EIGEN blauwdruk. Het was een inspirerende en interactieve dag, waarin de brug werd geslagen van idee en planvorming naar concretisering door middel van verschillende demo’s.  

Het eerste deel van de dag stond in het teken van de producten, die per fase uiteengezet werden door de verschillende partners. Dat was interessant én relevant, omdat EIGEN een omvangrijk project is waarin de deelnemers vooral aan hun eigen product werken. Het is belangrijk om steeds meer samenhang en aansluiting te creëren bij de producten onderling. De demo’s hebben daar goed bij geholpen.  

Fase 1: de verkenning
De aftrap was voor Thom Buijs (Firan) en Goos Lier (Saxion), die binnen fase 1 aan een handleiding voor gesprekken met bedrijven werken. Hierin staat stap voor stap verwerkt wat key-points zijn om te bespreken in verschillende mate van complexiteit met betrekking tot de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. Ook ontwikkelden ze een overzicht van beschikbare fondsen voor de realisatie van een energy hub.  

Het volgende product in fase 1 is het beslisdocument, ontwikkeld door o.a. Robert-Niels van Droffelaar (Connectr) en Milos Bunda (EIGEN). Robert-Niels ging in op de oprichting van een ontwikkelbedrijf en de daarin te nemen stappen en Roland Kahmann (Recoy) deelde over de waardeproposities van energy hubs. Ten slotte sprak Pelle van den Heuvel (Ventolines) over de juridische stappen in fase 1.  

Fase 2: het ontwikkelbedrijf
Vincent Kamphuis (TNO) liet een demo zien van de P&D Toolsuite. Onderdeel van de P&D Toolsuite in fase 1 is de Quickscan, die inzicht geeft in wat de potentie is om flexibiliteit te ontsluiten binnen het energiesysteem. In fase 2 van de blauwdruk gebruikt men dezelfde toolsuite, maar dan met nét wat andere onderdelen en functionaliteiten, en met meer verdieping. In dit artikel lees je meer over de P&D Toolsuite.  

Fase 3: het realisatiebedrijf
Voor fase 3 toonde Goos Lier (Saxion) hoe een beslismodel voor oprichting van een exploitatiebedrijf eruit kan zien. Dat model bestaat uit drie delen: een ondernemingsplan, een juridische structuur en besturingsmodel en beslismodel als hulpmiddel. Een praktisch document dat aanspoort om aan de slag te gaan! 

Een tweede en belangrijk product uit fase 3 is het Energy Hub Platform (EHP). Het doel van het EHP is een schaalbare, onafhankelijke standaard om vermogen en stroom met elkaar te delen en te ontwikkelen. Reinout d’Engelbronner (Shared Energy Platform, SEP) liet zien hoe het EHP eruitziet, wat de functionaliteiten zijn en hoe gebruik en eigenaarschap in hun werk kunnen gaan. 

Fase 4: het exploitatiebedrijf
De demo’s van fase 4, de exploitatiefase, bestonden uit inzichten in de energiehandel, Service Level Agreements, een project Wiki en er was aandacht voor de ISO 55001. 

 

Pilotworkshop
De tweede helft van de dag werd georganiseerd door pilotcoördinator Haike van de Vegte. Na een korte presentatie over de pilotplanning en locaties startte hij een workshop. Tijdens deze workshop werden de eerdergenoemde producten ‘getest’ en beoordeeld door de aanwezigen. Zij waren verdeeld over drie type groepen die ieder gebruiker van de blauwdruk vertegenwoordigden: een netbeheerder, regisseur en serviceprovider. Het leuke hieraan was dat de mensen die aan de inhoud werken nu vanuit een andere rol naar de producten hebben gekeken. Op basis van de kritische ondervindingen werden goede ervaringen en verbeterkansen gedeeld.  

Aan de democarroussel sloten tevens twee ontwikkelaas van e-hubs aan die dagdagelijks met deze materie aan de slag zijn. Zij sloten de dag af met een korte reflectie op hetgeen is gepresenteerd en besproken in het middagdeel. Zo luidde de feedback:  

Ervaring leert dat het elke keer opnieuw uit moeten zoeken hoe dit hele proces werkt een enorme opgave is, dus heel mooi dat er nu een toolkit aan het ontstaan is. Maar, kijk ook kritisch naar wat er niet nodig is. En stel daarbij ook de vraag vanuit de ondernemers op zo’n terrein. De praktijk is veel weerbarstiger dan van je van tevoren verwacht. Heel dynamisch, super complex. De situatie op een terrein verschilt bijna dagelijks. Eén bedrijf dat uitstapt of toetreedt kan een compleet nieuwe dynamiek veroorzaken. Zorg er daarnaast voor dat de weg naar alle tools en instrumenten duidelijk is. Zorg ook dat inzichtelijk is wie wat al gebruikt heeft, om zo waardevolle ervaringen op te kunnen halen als nieuwe regisseur zijnde. Creëer een gebruikersnetwerk. 

Dat zijn enorm waardevolle inzichten waarop voortgeborduurd kan worden.  

Al met al was het een enorm waardevolle dag, waarbij nu echt concreet en zichtbaar werd wat de verschillende producten inhouden. Zo ontstaat er onderlinge kruisbestuiving waardoor de verschillende producten over de verschillende fases nog beter op elkaar gaan aansluiten. Wij kijken al uit naar de volgende demodag!