Terug naar overzicht

Afgelopen voorjaar vond in Utrecht het Event Energy Hubs plaats. Ruim 200 vak- en branchegenoten trokken naar het Provinciehuis om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar nieuwe tools en oplossingen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen zonder netcongestie. Ook een aantal van de EIGEN consortiumpartners waren aanwezig, waaronder Bart Kaas van TNO. Naast de input die hij opdeed, deelde hij in een presentatie ook over software voor het ontwerp van energy hubs. Software die straks terug te zien is in de EIGEN toolsuite.  

Binnen EIGEN is TNO o.a. betrokken bij de softwareontwikkeling in fase 1 en fase 2 van het project, de plan- en design toolsuite. TNO heeft een sterke kennispositie op het gebied van systeemintegratie en de energietransitie, specifiek op bedrijventerreinen. 

In de presentatie die Bart gaf gaat hij in op drie specifieke tools; de Energie Potentieel Scan, de Flex Scan (beide fase 1) en het Informatiesysteem Collectieve Energieprojecten (fase 2). Je kunt de presentatie hier downloaden om er meer over te lezen.